En aquesta categoria de investigació anirem publicant la investigació sobre les entitats on anirem a ajudar i els problemes que intenten solventar.