1.- La propietat:

Poden ser entitats, normalment religioses, que serà el cas que tractarem en el nostre treball i que són les que tenen més tradició a Europa i a l’administració pública.

2.- El finançament:

En el cas d’entitats, els dinars es reben a través de quotes dels socis, donatius o subvencions

En el cas de l’administració pública, els diners venen dels impostos i els gestiona l’administració.

Una altra possibilitat és el “copagament”, que vol dir que la persona que va a menjar a un menjador social, paga una part del que menja.