A més de la normativa de serveis socials, els menjadors socials també han de complir una normativa de seguretat alimentària, per garantir que el menjar està en condicions i que ningú es pot intoxicar.

També han de tenir el registre sanitari i fer-se responsables de la seguretat alimentària.

Pla de control de l’aigua, de plagues i normativa d’higiene, capacitat del personal i pla de funcionament intern.