En aquesta categoría hi adjuntarem la documentació escrita (recerca sobre el tema) , i tambè la part visual (petit reporatge del dia que anem a fer el voluntariat sobre el nostre tema), és a dir de les hires realitzades de servei.