Els menjadors socials, entesos com a “recursos d’alimentació d’urgència”, es van crear per ajudar a la població en situacions d’emergència social (crisis econòmiques, postguerres). La gran majoria de menjadors socials estan gestionats per entitats benèfiques o religioses.

Actualment, a Barcelona hi ha aproximadament 14 menjadors socials, repartits per tots el districtes de Bcn. Hem trobat que a:

Ciutat Vella n'hi ha 4

a l'Eixample 1

a Gràcia 2

les Corts 1

Nou Barris 1

Sant Andreu 1

Sants-Montjuïc 2

Sarrià-Sant Gervasi 1

Sant Martí 1

Horta-Ginardó 1

13 d'aquests són serveis socials n'hi ha un que es una associació (situada a ciutat vella). La majoria d’aquests menjadors socials es tracten d’entitats.

 

Fet per: Tot el grup